Tudy kráčela historie

Wadi Room

Nejdříve jsme z Mošnova letěli do egyptské Taby, po dvou dnech odpočinku jsme vyrazili přes Izrael do jordánského města Aqaba a odtud do do pouště Wadi Room, viděli jsme cestou v Jeppu nádherné scenérie, přesto, že auta jistě pamatovala šestidenní válku spolehlivě celou cestu absolvovala

Skalní město Petra, Wadi Musa

Petra leží v údolí Wadi Musa a byla hlavním městem království Nabatejců, těžilo z postavení na křižovatce karavanních cest, město se zmiňuje i v Bibli jako město Selá (selá znamená skálu, nebo kámen a Mojžíš zde uhodil holí do skály a v tom místě vytryskly ze skály tři prameny)

Amman, Jerash, Abdullah Mosque, town of Ajloun,

Následující den ráno jsme vyrazili do Ammánu zašli jsme i do města a jen tak tak jsme se stihli vrátit posledním taxíkem do hotelu, zrovna začínal ramadán, následující ráno jsme odjeli do starobylého města Jerash a odtud na hrad Ajloun, zde pod hradem jsem pil možná tu nejchutnější kávu ve svém životě

Madaba Mosaic Map, Mount Nebo, Dead Sea

Cestovali jsme do Madaby, v křesťanském chrámu je na podlaze starověká mapa svaté země vyrobená z mozaiky, odtud na pahorek Nebo, zde z něj Mojžíš uviděl zemi zaslíbenou, ale nebylo mu dáno do ní vstoupit, andělé jej odnesli do nebe, a potom k smatnému Mrtvému moři, koupání bylo příjemné, od Mrtvého moře pak již přes řeku Jordán do Izraele

Jerusalem, Via Dolorosa, Church of the Holy Sepulchre

Hlavního města Izraele Jerusalém přes Getsemanskou zahradu ke Zdi nářků, procházka křížovou cestou do Chrámu Božího hrobu a potom k Davidovu sarkofágu

Bethlehem, Church of the Nativity

Nu a potom už následovala cesta za plot do města Bethlehem, navštívili jsme chrám Narození Páně zpátky potom do egyptské Taby a letadlem na Mošnov